Vleermuizenbestrijding

Het zijn natuurlijk prachtige beestjes die veel nut hebben in het natuurlijke evenwicht, maar vleermuizen kunnen ook voor flink wat overlast zorgen. Stankoverlast, geluidsoverlast en het overbrengen van ziektes behoren allemaal tot de vervelende eigenschappen die vleermuizen met zich mee kunnen brengen. Vleermuizen preventief bestrijden is een klus die je maar beter kan overlaten aan de expert; als beschermde diersoort mag je ze niet vangen of doden, maar gelukkig hebben we genoeg manieren om te voorkomen dat vleermuizen je tot last zijn.

Waarom preventieve bestrijding van vleermuizen?

Vleermuizen zijn de enige vliegende zoogdieren en het zijn zeer nuttige dieren, ze vangen veel muggen, vliegen en andere insecten, maar kunnen wanneer ze zich in een woning of bedrijfsgebouw ophouden voor behoorlijke overlast zorgen. Vleermuizen maken niet zelf hun onderkomen maar gebruiken een bestaande ruimte. Bijvoorbeeld een spouwmuur of een rustige zolder.

De kleine soorten kunnen door kleine gaten en kieren zoals een stootvoeg in de spouw, spleten tussen de gevelbeplating of onder een dakpan door.

Deze ingangen zijn vaak te herkennen aan ontlasting wat lijkt op die van een muis onder deze openingen op de grond of tegen de muur.

Stankoverlast

Stankoverlast- wanneer een vleermuis zich in een spouwmuur of op een zolder heeft gevestigd kan dit lijden tot stankoverlast doordat de ontlasting van de vleermuis hier terecht komt.

Geluidsoverlast

Geluidsoverlast- wanneer vleermuizen jouw spouwmuur uitgekozen hebben als verblijfplaats kan dit lijden tot geluidsoverlast. Denk er hierbij wel aan dat het insecteneters zijn, ze brengen geen schade aan gebouwen omdat ze niet knagen, ook slopen ze niks omdat ze geen nestmateriaal gebruiken.

Het overbrengen van ziektes

Net zoals zoveel plaagdieren, kunnen ook vleermuizen ziektes overbrengen. Dit is zeldzaam, maar als het gebeurt moet je als de wiedeweerga actie ondernemen. Vleermuizen kunnen bijvoorbeeld rabiƫs - hondsdolheid - overdragen. Wie gebeten wordt door een vleermuis zal direct contact op moeten nemen met de huisarts, maar gelukkig gebeurt dit bijna nooit. Toch is het slim om het contact met vleermuizen altijd te vermijden.

Vleermuizen bestrijden is nodig zodat er geen ziektes worden overgebracht

Waar vestigen vleermuizen zich?

Vleermuizen kunnen door kleine kiertjes en zullen zich graag vestigen op een rustige plek. Hier kunnen ze overdag in alle stilte wachten tot de zon ondergaat. Vleermuizen maken zelf hun onderkomen niet, maar zoeken juist naar een bestaande ruimte die aan hun wensen voldoet. Vleermuizen preventief weren in huis doen we dan ook vaak in de spouwmuur, onder dakpannen of tussen gevelbeplatingen. Dit zijn vaak plekken waar ruimte genoeg is en waar de vleermuizen in alle rust zich terug kunnen trekken.

Vleermuizen in huis weren, hoe doen we dat?

Net als steenmarters, zijn vleermuizen beschermd. Dat houdt in dat ze niet gedood of gevangen mogen worden en dat preventie het sleutelwoord is. Wanneer ze eenmaal gevestigd zijn, is het bij wet verboden ze te doden, te verjagen of de rustplaats te verstoren. Daarom is alleen preventieve bestrijding mogelijk.

Voorkomen is altijd beter dan genezen

Vleermuizen in huis verjagen is niet toegestaan, daarom is het beter om te voorkomen dat ze je huis zien als een fijne plek om zich te vestigen. Door invliegopeningen te dichten, krijgen de vleermuizen geen kans om je woning te betreden zich te vestigen en hoef je niet bang te zijn dat je te maken krijgt met de geluids- en stankoverlast die ze met zich meebrengen. Door ze te weren dwing je de vleermuizen om een betere plek te vinden en verstoor je ze niet.

Vragen? Neem contact met ons op

Heb je vragen over vleermuizen preventief bestrijden in huis? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je met het weren van deze beestjes en zorgen ervoor dat je ze niet meer terug komen. En heb je andere plaagdieren waar je vanaf wilt? Ook dan zijn we je graag van dienst. Denk aan steenmarterbestrijding, muizenbestrijdingrattenbestrijding, mollenbestrijding of de bestrijding van vliegende insecten, we doen het allemaal. En zijn de dieren beschermd, zoals bijvoorbeeld de steenmarter? Dan zorgen we ervoor dat ze geweerd worden en genoodzaakt zijn om hun heil elders te zoeken. Op die manier wordt ze geen haar gekrenkt, maar besluiten ze wel om jouw woning te verlaten en verdwijnt zodoende de overlast die je van deze dieren hebt. En moeten we de dieren wel uitschakelen, dan doen we dit zo humaan mogelijk. Onnodig lijden willen we altijd uit de weg gaan en effectief en snel bestrijden is waar we voor staan.